PREAMBULE

TeslaPimp is een e-commercebedrijf dat gespecialiseerd is in de verkoop van nieuwe en aanpasbare autoproducten, accessoires, reserveonderdelen van fabrikanten van apparatuur of groothandels (samen de ” Producten “).

TeslaPimp wil werken aan een liberalisering van de Tesla-markt voor auto-onderdelen om consumenten een ruime keuze aan nieuwe reserveonderdelen te bieden tegen de beste prijzen en in de beste omstandigheden van kwaliteit en levering, dankzij de brede catalogus. Om dit doel te bereiken, begeleidt TeslaPimp zijn klanten tijdens hun aankooptraject, met behulp van zijn ondersteuning, logistieke platforms en steeds evoluerende tutorialpublicaties.

De tevredenheid van onze klanten is de sleutel tot het succes van TeslaPimp.

Deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna “AGV” genoemd) zijn zonder beperking of voorbehoud van toepassing op elke internetgebruiker (hierna de “Gebruiker” genoemd) die op de www.teslapimp.com website (hierna de “Site” genoemd) surft. “) voor het gebruik van de Site en de Diensten aangeboden door TeslaPimp, een naamloze vennootschap met een maatschappelijk kapitaal van 100 euro, met maatschappelijke zetel te 8 place du Marché Neuf, 67000 Straatsburg, Frankrijk, ingeschreven in het handelsregister van Straatsburg onder nummer 913 190 955 (hierna “TeslaPimp” genoemd).

AANVAARDING EN WIJZIGINGEN

Elk gebruik van de TeslaPimp-diensten impliceert voorafgaande kennis en uitdrukkelijke en onvoorwaardelijke aanvaarding van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden en Levering van de Diensten door de Gebruiker.

De AGV zijn bedoeld om de gebruiksvoorwaarden van Teslapimp, haar Diensten en Inhoud door Gebruikers op te stellen en hun rechten en plichten te definiëren. Ze zijn van toepassing op elke internetgebruiker.

Teslapimp behoudt zich het recht voor om op elk moment haar AGV te wijzigen om haar diensten te ontwikkelen of om te voldoen aan nieuwe toepasselijke regelgeving. De toepasselijke AGV zijn die welke van kracht zijn op de datum van verbinding van de toegang tot de Site van de Gebruiker of tijdens een registratie voor de Diensten aangeboden door Teslapimp.

De Gebruiker wordt dan ook aangeraden om regelmatig de AGV op de Site te raadplegen om op de hoogte te blijven van elke nieuwe update.

BESCHRIJVING VAN TESLAPIMP SERVICES

De Site biedt de Gebruiker de volgende diensten (samen de ” Diensten “):

 • Het verkrijgen van commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven, promotiecodes op de Producten van de Site,
 • Neem deel aan spellen en wedstrijden,
 • Beoordelingen publiceren naar aanleiding van feedback van consumenten op de Site,
 • Offerteaanvragen en aankopen doen volgens de algemene voorwaarden voorzien in de algemene verkoopvoorwaarden,
 • Deel uw geselecteerde productmandje op de site voordat u een aankoop doet,
 • Profiteer van hulp en contact via e-mail en telefoon met de klantenservice van TeslaPimp,
 • Ontdek mechanische tips en tutorials om gebruikers in staat te stellen hun voertuigen te onderhouden, te personaliseren en te repareren,
 • Zijn auto-ervaring te delen door het aanbieden van een discussieforum tussen gebruikers op sociale netwerken,
 • Lees nieuws met betrekking tot TeslaPimp en de Tesla automotive wereld in het algemeen via de artikelen op de TeslaPimp.com website,
 • Ga rechtstreeks naar de pagina met sociale media-accounts van TeslaPimp via pictogrammen voor sociale media.

De bovenstaande lijst is indicatief en kan door TeslaPimp worden bijgewerkt volgens de Diensten die op de Site worden aangeboden. TeslaPimp heeft de mogelijkheid om Diensten toe te voegen, op te schorten of te verwijderen, zonder voorafgaande toestemming van de Gebruiker.

VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN DE DIENSTEN

De Site is gratis toegankelijk voor elke Gebruiker met internettoegang. Alle apparatuur (computerhardware, software, telefoons, enz.) en elektronische communicatiekosten die voortvloeien uit het gebruik ervan (kosten voor internettoegang, telefoonkosten, enz.) om de toegang tot en het gebruik van de Diensten aan de Gebruiker mogelijk te maken, zijn voor zijn rekening.

Het Gebruik van de Diensten is voorbehouden aan personen die volledig handelingsbekwaam zijn om verplichtingen aan te gaan op de Site.

De Gebruiker erkent dat de voorwaarden die specifiek zijn voor het gebruik, in het bijzonder, van een promotie, deelname aan een spel en wedstrijd, rechtstreeks worden aangegeven in de commerciële aanbiedingen van TeslaPimp en stemt ermee in deze te hebben gelezen voordat hij deze gebruikt.

2.1 PUBLICATIEREGELS

De Gebruiker aanvaardt en verklaart geen publicatie in te dienen op de Site en Diensten (Klantrecensies, forum, tutorials, TeslaPimp professionele pagina op de site van derden, TeslaPimp-contact) die inhoud bevat die (niet-uitputtende lijst):

 • onwettig is: in strijd met de openbare orde, zoals onbeleefde, beledigende, discriminerende opmerkingen, enz.,
 • is onbegrijpelijk: willekeurige tekens, verkeerd gespeld, onleesbaar, enz.
 • bevat citaten van concurrenten,
 • een notitie presenteert die niet overeenkomt met de opmerking,
 • als lasterlijk wordt beschouwd,
 • betrekking heeft op een Product/Dienst die niet op de Site is gekocht,
 • betrekking heeft op een consumentenervaring die niet op de Site wordt uitgevoerd,
 • betrekking heeft op adviezen of diagnoses die gewoonlijk door een professionele raadpleging worden uitgevoerd om redenen die verband houden met de veiligheid van goederen en personen;
 • geen informatie verstrekt die de consumentenervaring beschrijft,
 • beoogt het gemiddelde van een product of een derde bedrijf te denigreren,
 • geen verband houdt met het gekochte Product of de vermelde consumentenervaring, persoonlijke informatie of andere informatie bevat die kan leiden tot identiteitsdiefstal: de voor- of achternaam van derden die geen openbare personen zijn, een telefoonnummer, een nauwkeurig fysiek adres of e-mailadres, een creditcardnummer, sociale zekerheid, bankrekening, enz.
 • richt zich op commerciële prospectie (verkoop, reclame, enz.)
 • moedigt aankoop van een concurrent van Teslapimp aan,
 • concrete elementen van belangenconflicten bevat,
 • een ongepaste opmerking bevat als reactie op andere inhoud of de auteur ervan,
 • spam bevat, sites van derden (url-adres) aan Teslapimp vermeldt, foto’s, afbeeldingen,
 • bevat een oproep tot juridische stappen,
 • schriftelijk de wens te kennen geeft opnieuw advies uit te brengen,

Teslapimp behoudt zich het recht voor om inhoud te verwijderen (i) die in strijd is met deze AV, met name gedefinieerd in de publicatieregels, of (ii) om te voldoen aan toepasselijke wettelijke en reglementaire verplichtingen.

2.2 TESLAPIMP KLANTACCOUNT

Voor elke registratie voor de volgende diensten: commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven, promotiecodes, games en wedstrijden, klantrecensies, tutorials en forum, moet de Gebruiker, op enkele uitzonderingen na, een Teslapimp-account hebben en zich rechtstreeks op de Site authenticeren met behulp van zijn gebruikersnaam en wachtwoord. Als de Gebruiker geen Teslapimp-account heeft, moet hij een account aanmaken op de Site.

De informatie die nodig is om het account aan te maken is: een geldig e-mailadres en een wachtwoord dat voldoet aan het beveiligingsniveau dat Teslapimp vereist. Tijdens het eerste gebruik wordt andere informatie van de Gebruiker gevraagd: naam, voornaam, een telefoonnummer, een postadres en een geldig e-mailadres dat daarna overeenkomt met de identificatie van de Gebruiker. De e-mail die door de gebruiker is ingevoegd bij het aanmaken van het klantaccount is eigendom van het account. In geval van wijziging ervan door de Gebruiker, zal een verzoek om bevestiging naar het e-mailadres dat het account aanmaakt, door Teslapimp worden verzonden voor acceptatie van de betreffende wijziging.

Bij elk nieuw bezoek, indien de Gebruiker zich wenst te abonneren op de hierboven vermelde diensten, een bestelling plaatst of zijn “Mijn Account” -ruimte wenst te raadplegen, moet de Gebruiker zich vooraf identificeren met behulp van zijn strikt persoonlijke en vertrouwelijke informatie die door hem is gekozen.

De Gebruiker is verplicht om de vertrouwelijkheid van zijn identificatoren te bewaren. In geval van verlies, vergeetachtigheid of misbruik van zijn identificatoren door een derde partij, moet de Gebruiker Teslapimp onmiddellijk op de hoogte stellen door contact op te nemen met de Klantenservice van Teslapimp via het contact@teslapimp.com e-mailadres.

De Gebruiker erkent en aanvaardt dat Teslapimp te allen tijde en om welke reden dan ook de mogelijkheid heeft om haar Diensten op de Site te wijzigen, op te schorten en te verwijderen.

De Gebruiker aanvaardt dat Teslapimp zijn toegang tot de Diensten wijzigt, opschort en verwijdert zonder kennisgeving, ingebrekestelling of compensatie van welke aard dan ook, in geval van schending van een van de verplichtingen beschreven in de AGV, of de geldende wetgeving en in het bijzonder in het geval van:

 • inbreuken of schendingen van de AGV en of andere documenten die de Diensten van de Site reguleren,
 • niet-naleving van een geldende wettelijke of reglementaire bepaling,
 • ongeautoriseerde inlogpoging, door frauduleus gebruik van het systeem of door usurpatie van toegangsgegevens,
 • technische storing die per ongeluk heeft geleid tot de deactivering van de registratie van de Gebruiker.

Teslapimp informeert de Gebruiker dat het aanmaken van zijn persoonlijke account op een van de websites van de Teslapimp Groep een uniek account is. Uw gebruikersnamen en wachtwoorden blijven ongewijzigd voor elke verbinding met de websites van Teslapimp. Als de Gebruiker een verzoek indient om zijn persoonlijke gegevens met betrekking tot zijn klantaccount te verwijderen, wordt de verwijdering automatisch uitgevoerd op alle Teslapimp-websites.

2.3 COMMERCIËLE AANBIEDINGEN – NIEUWSBRIEVEN – PROMOTIECODES

Commerciële aanbiedingen en nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven zijn commerciële e-mails die de Gebruiker regelmatig ontvangt om hem op de hoogte te houden van het laatste nieuws (Producten, Diensten, spellen en wedstrijden, nieuws) of promoties van Producten en Diensten (promotiecodes of eenvoudige indicatie van vermindering van de verkoopprijs op een Product of Dienst) van de Site.

Commerciële aanbiedingen worden aan de Gebruiker meegedeeld, in het bijzonder door:

 • een publicatie die op de Site wordt weergegeven (via een promotiebanner, via de catalogus of het Productblad, via de beschrijving van de Dienst, enz.),
 • een reclame-/mediacampagne van een partner (weergave op folders, kranten, tijdschriften, sites van derden, enz.),
 • een promotionele e-mail die door Teslapimp naar de Gebruiker wordt verzonden.

Met uitzondering van publicaties op de Site en reclamecampagnes, om commerciële aanbiedingen en nieuwsbrieven per e-mail te ontvangen, moet de Gebruiker:

 • hun toestemming hebben gegeven voor het aanmaken van hun Teslapimp-account door het daartoe bestemde vakje aan te vinken.
 • zijn toestemming hebben gegeven onderaan de pagina van de Site, door zijn e-mailadres in te voeren in het gedeelte dat voor dit doel is voorzien.

Als de Gebruiker commerciële aanbiedingen en nieuwsbrieven per e-mail wil ontvangen, nodigt Teslapimp de Gebruiker uit om verbinding te maken met de Site en de ontvangst van promotionele e-mails te accepteren. Zonder dit kan Teslapimp niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet ontvangen van commerciële aanbiedingen en nieuwsbrieven door de Gebruiker.

Het gebruik van de nieuwsbrief onderaan de pagina van de Site is strikt voorbehouden voor persoonlijk gebruik, bedoeld om te worden verzonden naar het e-mailadres van de Gebruiker en in geen geval naar de e-mail van een derde partij waarvoor het niet naar behoren is geautoriseerd door de derde partij en door Teslapimp.

Teslapimp wijst alle aansprakelijkheid af die in strijd kan zijn met het gebruik van de bovengenoemde Dienst in de AGV. De Gebruiker verbindt zich ertoe zijn verplichtingen na te komen en geen inbreuk te maken op de privérechten van derden door het frauduleuze gebruik van de Dienst.

De Gebruiker die zich wil afmelden voor promotionele e-mails, moet de link “Afmelden” volgen die Teslapimp hem aanbiedt en die onderaan de door de Gebruiker ontvangen e-mail verschijnt. Volg gewoon deze link en klik op “Afmelden”.

PROMOTIECODES

Als onderdeel van promotionele acties kunnen promotiecodes te allen tijde door Teslapimp worden aangeboden. Ze hebben een vervaldatum, zijn niet cumulatief, overdraagbaar en kunnen niet worden geruild of gekocht bij Teslapimp.

Promotiecodes zijn alleen geldig voor de aangegeven periode en kunnen slechts één keer worden gebruikt als onderdeel van een enkele bestelling. Voor elke coupon kan een minimum en/of maximum aankoopbedrag worden opgegeven.

Om een promotiecoupon te kunnen gebruiken, moet de Gebruiker inloggen op zijn Teslapimp-klantaccount en moet hij zijn promotiecoupon invoeren op het moment van validatie van het winkelmandje. Promotiecodes zijn niet van toepassing op reeds gevalideerde bestellingen. Tenzij anders vermeld, is de Klant die de promotiecode heeft ontvangen, de enige die hiervan kan profiteren.

Voor meer informatie over de betaling en terugbetaling met betrekking tot het gebruik van promotiecodes, nodigt Teslapimp de Gebruiker uit om de algemene verkoopvoorwaarden te lezen.

In geval van frauduleus gebruik, verkopen, verliezen, vervalsingen, technische fouten buiten de controle van Teslapimp en die de werking en zichtbaarheid van de promotiecode beïnvloeden, behoudt Teslapimp zich het recht voor om deze te wijzigen, op te schorten of te annuleren. Er zal geen restitutie en geen nieuwe uitgifte ten gunste van het Gebruik worden gedaan door Teslapimp.

De Gebruiker erkent en stemt ermee in om vóór elk gebruik de aanvullende specifieke voorwaarden met betrekking tot het gebruik van een promotie (aanbiedingen, promotiecodes, enz.) met betrekking tot de gebruiksduur, de verlaagde prijs, enz. te hebben gelezen. waarin rechtstreeks zal worden voorzien in de commerciële aanbiedingen die naar gebruikers worden verzonden en/of op de site worden gepubliceerd.

2.4 KLANTRECENSIES, FORUMS EN TUTORIALS

Toepassingsgebieden
Beoordelingen

Na aankoop van een Product of het gebruik van een Dienst op de Site hebben Teslapimp en haar onderaannemers de mogelijkheid om per e-mail contact op te nemen met de Gebruiker om hem, zonder compensatie, uit te nodigen om een online beoordeling in te dienen met betrekking tot het rapport/de kwaliteit van het Product dat op de Site is gekocht of om hun Teslapimp-klantervaring te delen.

Forum en tutorials

Het Forum en de Tutorial zijn plaatsen van uitwisseling en wederzijdse hulp van de Teslapimp-gemeenschap, gebaseerd op een systeem van vragen, antwoorden, het plaatsen van foto’s, video’s met betrekking tot het auto-onderhoud van de Gebruiker.

Het gebruiksprincipe is om:

 • dialoog vrijelijk om informatie en advies uit te wisselen op het gebied van de automobielindustrie;
 • online tutorials (foto’s en video’s) te plaatsen die verband houden met (illustreren) aan de assemblage van een auto-onderdeel,
Publicatie
Beoordelingen

Het indienen van een beoordeling is alleen voorbehouden aan Teslapimp-klanten die noodzakelijkerwijs betrekking moeten hebben op een consumentenervaring die persoonlijk en individueel wordt beleefd.

De Gebruiker wijst een opmerking toe die de positieve punten en punten van verbetering moet weerspiegelen die hij heeft opgemerkt tijdens zijn consumentenervaring op de Site en die bedoeld zijn om klanten of toekomstige klanten van Teslapimp te adviseren bij hun aankoopbeslissing op de Site (producttest, controlecircuit, vertraging en contact met de diensten van Teslapimp, enz.).

Teslapimp nodigt de Gebruiker uit om zijn privacy te beschermen en geen informatie over zijn persoonlijke gegevens (naam, telefoon, e-mail, postadres, enz.) bekend te maken in de kennisgevingen die op de Site worden gepubliceerd.

Teslapimp kan de volgende informatie op beoordelingen weergeven:

 • de datum en het tijdstip van indiening van de kennisgeving;
 • de datum van verbruik,
 • de voornaam en de eerste letter van de naam van de auteur van de recensie.

De Gebruiker gaat ermee akkoord dat Teslapimp en zijn naar behoren gemachtigde onderaannemers zijn e-mailadres gebruiken om: hem uit te nodigen om beoordelingen te publiceren, contact met hem op te nemen om hem op de hoogte te stellen van de publicatie of weigering om zijn mening te publiceren, hem een reactie op zijn mening te geven, enz.

Alle beoordelingen die door de Gebruiker worden geplaatst, worden mogelijk gepubliceerd voor een periode van drie (1) jaar vanaf de publicatie ervan, deze duur komt overeen met het tijdstip van verwijzing naar het Product waarop de beoordeling betrekking heeft. Deze kennisgeving wordt door Teslapimp bewaard zolang als nodig is voor de werking ervan.

Forum en tutorials

De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de inhoud van berichten en documenten die met een of meer gebruikers worden uitgewisseld als onderdeel van discussies met betrekking tot het forum en alleen waardeert hun relevantie en gevoeligheid.

De Gebruiker verbindt zich ertoe het gebruik van het forum door andere Gebruikers niet te hinderen of te belemmeren.

De Gebruiker verbindt zich ertoe Teslapimp niet te gebruiken ten behoeve van commerciële of promotionele acties. De Gebruiker verbindt zich ertoe geen illegale inhoud of informatie te verspreiden die in strijd is met de openbare orde en de goede zeden, en in het algemeen geen handelingen te verrichten die een strafbaar feit vormen. De Gebruiker erkent en aanvaardt dus dat publicaties worden gemodereerd of geweigerd, zonder rechtvaardiging door Teslapimp.

De Gebruiker erkent en aanvaardt de publicatieregels met betrekking tot de inhoud en moderatie ervan door Teslapimp zoals voorzien in deze Voorwaarden.

Door publicatie op de Site draagt de Gebruiker aan Teslapimp het niet-exclusieve en vrije recht over om zijn publicatie te vertegenwoordigen, te reproduceren, aan te passen, te wijzigen, uit te zenden en te distribueren, rechtstreeks of door een geautoriseerde derde partij.

Matigheid

Het doel van moderatie is om ervoor te zorgen dat de verzamelde inhoud wordt gespecificeerd in deze Voorwaarden om deze inhoud te publiceren, af te wijzen of te verwijderen.

De Gebruiker erkent en aanvaardt dat de meningen die op de Site worden gepubliceerd, onderhevig zijn aan moderatie door Teslapimp en zijn naar behoren gemachtigde onderaannemers. Beoordelingen die voldoen aan de Algemene Voorwaarden worden rechtstreeks op de Site gepubliceerd en beoordelingen die niet aan deze voorwaarden voldoen, worden automatisch door Teslapimp verwijderd. In beide gevallen wordt de Gebruiker per e-mail op de hoogte gebracht van de publicatie of niet van zijn mening. Voor het laatste geval informeert Teslapimp de Gebruiker over de redenen voor de weigering om de kennisgeving te publiceren.

Teslapimp behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, een beoordeling die door de Gebruiker op de Site is gepubliceerd, te wijzigen of te verwijderen vanaf het moment dat Teslapimp van mening is dat hun inhoud afwijkt van deze Voorwaarden.

De Gebruiker gaat ermee akkoord dat Teslapimp en zijn naar behoren geautoriseerde dienstverleners het recht hebben om de inhoud van de kennisgeving te gebruiken, te reproduceren, aan te passen, op te slaan, te publiceren, te vertalen, te exploiteren, te distribueren en weer te geven, geheel of door uittreksel, voor statistische studies, marketing- of commerciële prospectiedoeleinden, in overeenstemming met de intellectuele eigendomsrechten waarop de Gebruiker aanspraak kan maken.

2.5 HET DELEN VAN HET PRODUCTMANDJE

Nadat de Gebruiker de Producten op de Site heeft geselecteerd en aan zijn winkelmandje heeft toegevoegd, heeft de Gebruiker de mogelijkheid om zijn winkelmandje te delen op zijn e-mailadres.

De Gebruiker erkent en aanvaardt dat de prijs en beschikbaarheid van de Producten kunnen verschillen op het moment van verzending van het winkelmandje naar zijn e-mailadres en op het moment van validatie ervan op de Site. Elke Gebruiker wordt op de hoogte gebracht van eventuele wijzigingen die Teslapimp in zijn winkelmandje heeft aangebracht voordat de bestelling wordt gevalideerd.

Het gebruik van het delen van winkelmandjes is strikt voorbehouden voor persoonlijk gebruik, bedoeld om te worden verzonden naar het e-mailadres van de Gebruiker en in geen geval naar de e-mail van een derde partij waarvoor het niet naar behoren is geautoriseerd door de derde partij en door Teslapimp.

Teslapimp wijst alle aansprakelijkheid af die in strijd kan zijn met het gebruik van de bovengenoemde Dienst in de AGV. De Gebruiker verbindt zich ertoe zijn verplichtingen na te komen en geen inbreuk te maken op de privérechten van derden door het frauduleuze gebruik van de Dienst.

3. BEVEILIGING

Teslapimp besteedt er bijzondere zorg aan dat haar Diensten een veilige ruimte op de Site vormen voor alle Gebruikers. Teslapimp kan dit echter niet garanderen, aangezien de Gebruiker door gebruik te maken van de Teslapimp-diensten ermee instemt om:

 • de Diensten niet te gebruiken voor illegale doeleinden of doeleinden die in strijd zijn met deze Voorwaarden,
 • geen kwaadwillige geautomatiseerde middelen en interfaces te gebruiken om toegang te krijgen tot de Diensten en de gegevens van andere Gebruikers te extraheren,
 • geen toepassingen van derden te gebruiken of te ontwikkelen die interactie hebben met de Diensten of de inhoud of gegevens van andere Gebruikers, zonder de schriftelijke toestemming van Teslapimp,
 • de Diensten niet te gebruiken op een manier die andere Gebruikers zou kunnen verstoren, verstoren, negatief beïnvloeden of verhinderen ten volle van de Diensten te genieten, of die de werking van de Diensten zou kunnen beschadigen, uitschakelen, overbelasten of schaden,
 • het account, de gebruikersnaam of het wachtwoord van een andere gebruiker niet te gebruiken of proberen te gebruiken zonder hun toestemming,
 • niet te vragen om de inloggegevens van een andere Gebruiker,
 • geen inhoud te publiceren die in strijd is met de openbare orde,
 • geen virussen of andere kwaadaardige code te uploaden of anderszins de veiligheid van de Diensten in gevaar te brengen,
 • niet te proberen een techniek voor het filteren van inhoud die Teslapimp gebruikt om te leiden of om toegang te krijgen tot gebieden of functies van de Diensten waartoe Gebruikers geen toegang hebben gekregen,
 • de kwetsbaarheid van de Teslapimp-diensten of een systeem of netwerk niet te onderzoeken, te scannen of te testen,
 • geen activiteiten aan te moedigen of te promoten die in strijd zouden zijn met de bepalingen van deze Voorwaarden.

4. AANSPRAKELIJKHEID

4.1 BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Teslapimp stelt alles in het werk om de Gebruiker een kwaliteitsvolle dienstverlening aan te bieden. De Gebruiker erkent niettemin dat Teslapimp slechts gebonden is door een middelenverbintenis.

De bronnen van de informatie die op de Site wordt verspreid, worden als betrouwbaar beschouwd en voldoen aan de wettelijke en reglementaire bepalingen die van kracht zijn op de dag van publicatie. Teslapimp garandeert niet dat de Site vrij is van defecten, fouten of weglatingen.

Teslapimp werkt de Site en Diensten regelmatig bij. Na een nieuwe of een wijziging van wettelijke en reglementaire bepalingen kan Teslapimp niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet bijwerken van de Site of een Dienst met betrekking tot de informatie die in een eerdere publicatie is geïntegreerd.

De aan de Gebruiker meegedeelde informatie is indicatief en heeft geen contractuele waarde.

De Gebruiker erkent dat de goede werking van de Site onderworpen is aan de voorwaarden voor toegang tot het internetnetwerk en de beperkingen en mogelijke beperkingen ervan (dekking, verzadiging, beschikbaarheid). Teslapimp kan op basis hiervan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld.

De foto’s en illustraties bij de Producten en Diensten op de Site hebben geen contractuele waarde. Teslapimp adviseert de Gebruiker om het Product- of Dienstenblad en in het bijzonder de beschrijving ervan te raadplegen om de toegankelijkheid, het gebruik en de precieze kenmerken ervan te kennen. De informatie op deze beschrijvingen is afkomstig uit verschillende bronnen (handleidingen van de fabrikant, verkooppartners, enz.), Daarom wordt de Gebruiker in geval van twijfel of om aanvullende informatie te verkrijgen, uitgenodigd om contact op te nemen met de Klantenservice van Teslapimp.

Teslapimp is niet aansprakelijk voor:

 • enige schade die voortvloeit uit de tijdelijke onmogelijkheid om toegang te krijgen tot een van de Diensten die door de Site worden aangeboden,
 • elke mishandeling van de Dienst en de gevolgen ervan als gevolg van een storing of beperkte of verminderde toegang tot het internet door de Gebruiker,
 • enige schade en gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de Site, de Diensten en de inhoud ervan,
 • de onmogelijkheid om toegang te hebben tot de Site, Diensten en Inhoud, met uitzondering van directe schade als gevolg van grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag,
 • enige schade die voortvloeit uit de installatie of het gebruik van de Diensten door de Gebruiker,
 • elke gebeurtenis die het gevolg is van een geval van overmacht die de uitvoering van haar verplichtingen zou vertragen of verhinderen,
 • inhoud van sites die direct of indirect aan de Site zijn gekoppeld en die niet onder de controle van Teslapimp vallen.

Tenzij er sprake is van een openbare of dwingende bevel, voor alle schade en verlies die kan optreden als gevolg van gehele of gedeeltelijke niet-nakoming of verwijtbare nakoming van haar contractuele of buitencontractuele verplichtingen, is Teslapimp slechts aansprakelijk tot de enige werkelijke en bewezen schade en verliezen bewezen door de Gebruiker die het onmiddellijke gevolg hiervan zijn zonder het totale bedrag van de door Teslapimp te betalen schadevergoeding, alle genererende gebeurtenissen samen, mogen niet hoger zijn dan het bedrag dat de Gebruiker aan Teslapimp heeft betaald om de schadelijke Diensten te gebruiken (zoals het tijdstip van internetverbinding in verband met het gebruik van de Diensten, de aankoop van een specifiek Product om deel te nemen aan de Diensten).

Deze beperking is ook van toepassing op alle gevolgen, inclusief restituties per equivalent, die Teslapimp zouden tegenwerken in geval van nietigheid of beëindiging van de Service.

Teslapimp is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade geleden door de Gebruiker, zoals, zonder beperking, verlies van inkomsten, omzetderving, winstderving, verlies van verwachte besparingen of enige indirecte of afgeleide schade, kosten of uitgaven.

4.2 VERANTWOORDELIJKHEID VAN GEBRUIKERS

De Gebruiker is verantwoordelijk voor de risico’s verbonden aan het gebruik van zijn inlog-ID en wachtwoord met betrekking tot het Teslapimp-account. Het wachtwoord van de Gebruiker moet geheim blijven. De Gebruiker verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid van zijn authenticatie-elementen te beschermen en te garanderen, met dien verstande dat hij volledig verantwoordelijk blijft voor alle activiteiten die namens hem plaatsvinden op de Site en op zijn Teslapimp-account, ongeacht of hij kennis heeft of niet.

De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor zijn navigatie op de Site. De Gebruiker erkent verantwoordelijk te zijn voor de publicaties die op de Site worden geplaatst en in het bijzonder voor hun inhoud (keuze en selectie van Producten en Diensten die op de Site worden aangeboden, kenmerken van zijn voertuig, meningen, forumdiscussie, enz.), Hun behoud en gebruik.

De Gebruiker moet zorgen voor de compatibiliteit en verificatie van de informatie die op de Site wordt ingevoerd.

4.3 VRIJWARING

De Gebruiker stemt ermee in Teslapimp, zijn gelieerde ondernemingen, leden van zijn management, zijn werknemers, aandeelhouders, werknemers, aannemers en onderaannemers te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen met betrekking tot alle claims, acties, claims, schade, verliezen, kosten, schulden en uitgaven die direct of indirect voortvloeien uit (i) de toegang van de gebruiker tot of het gebruik van de diensten, ii) inhoud, en (iii) de schending van deze Voorwaarden.

5. DIENSTEN VAN DERDEN

De Gebruiker erkent dat hij mogelijk gebruik moet maken van diensten, functies of functionaliteiten die door een derde partij kunnen worden beheerd en door onze Diensten beschikbaar worden gesteld.

Onder deze voorwaarden gaat de Gebruiker ermee akkoord dat de gebruiksregels van elke partij (Teslapimp UGC en Commercial Partners Terms) van toepassing zijn op de relatie van de Gebruiker met de betreffende partij. Teslapimp is niet verantwoordelijk voor de voorwaarden van dergelijke derden of enige actie die wordt ondernomen onder de voorwaarden van de derden.

6. LINKS NAAR SITES VAN DERDEN

Hypertekstlinks naar websites die door derden zijn gepubliceerd, kunnen aanwezig zijn op de Site en Teslapimp-diensten. De Gebruiker wordt geïnformeerd dat hij, door op deze links te klikken, de Site zal verlaten. Teslapimp heeft geen controle over de webpagina’s waarop deze links leiden en kan in geen geval verantwoordelijk zijn voor de inhoud, wijzigingen, updates en storingen ervan.

7. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

7.1 PERSOONSGEGEVENS

Teslapimp treedt op als verwerkingsverantwoordelijke voor het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens. We implementeren behandelingen die zijn gewijd aan de Services en aan het beheer van de relatie met onze Gebruikers, Klanten en prospects om elk van hen in staat te stellen hun voertuig te personaliseren om te onderhouden en te repareren.

Teslapimp implementeert maatregelen om de vertrouwelijkheid, veiligheid en integriteit van de persoonlijke gegevens van de Gebruiker te garanderen en verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat zijn serviceproviders aan wie het diensten uitbesteedt, hetzelfde beveiligingsniveau garanderen als zijn eigen beveiligingsniveau.

Teslapimp nodigt de Gebruiker uitdrukkelijk uit om zijn Beleid inzake de bescherming van Persoonsgegevens te lezen, dat een integraal onderdeel is van de AGV.

7.2 COOKIE EN IP-ADRES

Teslapimp nodigt de Gebruiker uitdrukkelijk uit om zijn Beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens te lezen, dat een integraal onderdeel is van de AV met betrekking tot cookies.

8. INTELLECTUELE EIGENDOM

De Gebruiker erkent dat alle inhoud die op de Site verschijnt, inclusief: domeinnaam, handelsmerken, teksten, grafieken, foto’s, tekeningen, geluiden, gegevens, afbeeldingen, audio en video’s, maar ook de Teslapimp-boomstructuur, het navigatieplan, de logo’s, het ontwerp en de organisatie van de secties, hun titels, de databases, hun structuren en inhoud, bestaande of toekomstige, zijn beschermd en zijn het exclusieve eigendom van Teslapimp.

Bijgevolg zijn, tenzij vooraf uitdrukkelijk toegestaan door Teslapimp, alle reproducties, weergaven en gebruik door de Gebruiker verboden.

Elke schending door de Gebruiker van deze verplichtingen zou een inbreuk vormen.

9. WIJZIGING EN BEËINDIGING VAN DIENSTEN

De Gebruiker erkent en aanvaardt dat Teslapimp te allen tijde en om welke reden dan ook de mogelijkheid heeft om haar Diensten op de Site te wijzigen, op te schorten en te verwijderen.

De Gebruiker aanvaardt dat Teslapimp zijn toegang tot de Diensten opschort zonder kennisgeving, ingebrekestelling of compensatie van welke aard dan ook, in geval van schending van een van de verplichtingen beschreven in de AGV, of de geldende wetgeving en in het bijzonder in het geval van:

 • inbreuken of schendingen van de AGV en of andere documenten die de Diensten van de Site reguleren,
 • niet-naleving van een geldende wettelijke of reglementaire bepaling,
 • ongeautoriseerde inlogpoging, door frauduleus gebruik van het systeem of door usurpatie van toegangsgegevens,
 • technische storing die per ongeluk heeft geleid tot de deactivering van de registratie van de Gebruiker.

De Gebruiker kan te allen tijde een verzoek indienen tot verwijdering van zijn Teslapimp-account in overeenstemming met zijn Privacybeleid.

OVEREENSTEMMING OVER BEWIJS

De Gebruiker erkent dat de geautomatiseerde toestemmingsrecords die zijn opgeslagen in de elektronische bestandsverwerkingsservers, elektronische communicatie en elektronische documenten van Teslapimp worden beschouwd als bewijs van de uitwisselingen tussen de Gebruiker en Teslapimp. De Gebruiker erkent dat deze elektronische uitwisselingen dezelfde bewijskracht hebben als geschriften en papieren documenten.

De Gebruiker erkent en aanvaardt dat, na authenticatie op de Site, elke wilsuiting door het gebruik van de door Teslapimp aangeboden Diensten, betaald of gratis, een elektronische handtekening vormt en kenmerkend is voor een bewijs van toestemming in de zin van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.

TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENBESLECHTING

De AGV zijn onderworpen aan het Franse recht.

Voor eventuele problemen met betrekking tot de geldigheid, toepassing of interpretatie van de AGV, wordt de Gebruiker uitgenodigd om contact op te nemen met Teslapimp, per e-mail op het volgende adres contact@Teslapimp.com via de contactpagina.

Bij gebrek aan een minnelijke schikking zal elk geschil worden voorgelegd aan de Franse rechtbanken.

Voor het laatst geüpdatet op 14 maart 2023