INTRODUCTIE

TeslaPimp is de uitgever van de teslapimp.com Service en wordt hierna ” TeslaPimp ” genoemd voor de doeleinden hiervan.

TeslaPimp hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy en Persoonsgegevens en heeft zich er altijd toe verbonden om de Persoonsgegevens van haar klanten en prospects alleen te gebruiken voor zover dat nodig is voor de goede werking van het www. teslapimp.com (de ” Site“) en de levering van haar aanbiedingen en diensten. Persoonsgegevens betekent informatie die betrekking heeft op natuurlijke personen, geïdentificeerd of identificeerbaar, direct of indirect (hierna de ” Persoonsgegevens “).

De verzameling en verwerking die wij uitvoeren, wordt uitgevoerd in overeenstemming met het geldende wettelijke kader dat van toepassing is op de bescherming van Persoonsgegevens en in het bijzonder de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 (hierna de ” Verordening “).

Het doel van dit beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens is daarom om u in meer detail onze benadering van uw persoonlijke gegevens te presenteren, om uit te leggen in welke gevallen we deze verzamelen, de redenen die deze verzameling rechtvaardigen en wat we ermee doen (hierna het ” beleid “).

Dit beleid is bedoeld om van toepassing te zijn op klanten, prospects en bezoekers van TeslaPimp tijdens het browsen op het www. TeslaPimp.com (hierna de ” Site “). Het Beleid maakt integraal deel uit van de Algemene Gebruiksvoorwaarden en de Algemene Verkoopvoorwaarden van de Site.

TeslaPimp behoudt zich het recht voor om op elk moment haar Beleid te wijzigen om haar diensten te ontwikkelen of om te voldoen aan nieuwe toepasselijke regelgeving. Het toepasselijke beleid is het beleid dat van kracht is op de datum van verbinding met toegang tot de Site van de Gebruiker of op het moment van registratie voor de Diensten aangeboden door TeslaPimp.

De Gebruiker wordt daarom aangeraden om regelmatig het Beleid op de Site te raadplegen om op de hoogte te blijven van elke nieuwe update.

WIE VERWERKT UW GEGEVENS?

TeslaPimp is verantwoordelijk voor het verzamelen en verwerken van uw Persoonsgegevens. We implementeren behandelingen die zijn gericht op diensten en relatiebeheer met onze klanten en prospects, zodat iedereen het uiterlijk van hun voertuig kan aanpassen.

TeslaPimp implementeert maatregelen om de vertrouwelijkheid, veiligheid en integriteit van Persoonsgegevens van de Klant te garanderen en verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat haar dienstverleners aan wie zij bepaalde diensten uitbesteedt, het juiste beveiligingsniveau garanderen.

WANNEER VERZAMELEN WIJ UW GEGEVENS?

Gedurende onze relatie kan van u worden verlangd dat u ons uw Persoonsgegevens verstrekt wanneer:

 • u een account aanmaakt op de Site;
 • u onze producten of diensten koopt;
 • u contact opneemt met onze dienst na verkoop, een klacht indient of meer in het algemeen, wanneer u contact opneemt met onze klantenrelatieteams en, meer in het algemeen, tijdens elk ander direct contact met onze teams;
 • wanneer u zich abonneert op de nieuwsbrief, deelneemt aan marketingstudies of een wedstrijd of wanneer u aanbiedt om beoordelingen achter te laten op de Site en deze te delen met de klantengemeenschap;
 • Wanneer u op de Site surft, gebruiken we cookies, kleine tekstbestanden die op uw apparaat (computer, tablet of mobiel) worden opgeslagen.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ?

Wanneer u onze Site en diensten gebruikt, verzamelen en verwerken wij uw Persoonsgegevens.

De door TeslaPimp verzamelde Persoonsgegevens betreffen de volgende gegevens:

 • Persoonlijke gegevens van beleefdheid en contact: naam, voornaam, telefoonnummers, postadressen, e-mailadres.
 • Voertuiggegevens: merk, model gekoppeld aan uw bestellingen.
 • Verbindingsgegevens: IP-adres.
 • Gegevens met betrekking tot transacties die op de Site worden uitgevoerd: klantnummer, factuurnummers, pakketnummers, bestelgeschiedenis, verkoopnummers en bestelnummers.
 • Gegevens met betrekking tot uw communicatie met onze klantenservice: spraak, als u geen bezwaar hebt gemaakt tegen de opname ervan, de communicatie die u ons hebt gestuurd en uw antwoorden op enquêtes.
 • Voorkeursgegevens: acceptatie of weigering van marketingcommunicatie (aanbiedingen, advertenties, promoties) van ons, van onze partners.
 • Betalingsgegevens: TeslaPimp verzamelt uw creditcardnummer of uw financiële gegevens niet. Uw bankgegevens worden alleen verzameld door de betalingsdienstaanbieder die u hebt geselecteerd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen (Monetair en Financieel Wetboek – Art L. 133-24). Al onze payment service providers zijn PCI-DSS (security standard for bank payments) gecertificeerd.

Een RIB kan worden gevraagd om een terugbetaling te doen, in het laatste geval wordt uw RIB bewaard voor het moment van verwerking om naar onze bank te worden verzonden.

Wanneer u uw RIB invoert, accepteert u de registratie van deze laatste en de overdracht ervan naar onze bank.

VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Voor bepaalde behandelingen vragen wij u om een specifieke overeenkomst. Wanneer dit het geval is, kunt u het op elk gewenst moment intrekken.

TeslaPimp verwerkt uw Persoonsgegevens alleen voor een van de volgende wettelijk toegestane doeleinden:

 • de uitvoering van een overeenkomst, bijvoorbeeld om een bestelling te verwerken en uit te voeren;
 • het voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld het bewaren van facturen;
 • wanneer dit in het legitieme belang van TeslaPimp is;
 • waar u uw toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw Persoonsgegevens.

Voorbeelden van gerechtvaardigde belangen waarin de verordening voorziet, zijn fraudepreventie, direct marketing en het delen van gegevens binnen een groep ondernemingen.

Als onderdeel van de beveiliging van zijn betalingen maakt TeslaPimp gebruik van systemen die geautomatiseerde besluitvorming mogelijk maken. Deze behandelingen gericht op het bestrijden van fraude, op basis van verschillende parameters (aankoopvolume, mandbedrag, frequentie …), maken het mogelijk om een score van de bestelling vast te stellen. Het resultaat van deze score en de elementen van deze laatste worden doorgegeven aan TeslaPimp-betalingsproviders en banken die uw betaalmiddel uitgeven om de toegang tot uw rekeningen en de betaling van uw bestelling te beveiligen. Deze verwerking en de modaliteiten voor de communicatie ervan worden geïmplementeerd om te voldoen aan de vereisten van de Europese richtlijn voor betalingsdiensten.

HOE LANG WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEWAARD?

Voor verwerkingsdoeleinden die in het bijzonder verband houden met het aanmaken van uw klantaccount en de geschiedenis van uw transacties die op de Site worden uitgevoerd, worden uw Persoonsgegevens bewaard zolang u een “actieve” klant bent en voor een periode die kan variëren afhankelijk van de grondslagen voor de bewaartermijn (wettelijke verplichting, contractuele verplichting of legitiem belang). In alle gevallen worden uw Persoonsgegevens bewaard voor een maximale periode van (10) tien jaar in overeenstemming met onze wettelijke verplichtingen, voor facturerings-, boekhoudkundige en fiscale verwerkingsdoeleinden.

Uw communicatie wordt bewaard voor de duur die nodig is voor het nagestreefde doel en binnen de limiet van maximaal 6 maanden voor spraakopnamen en 12 maanden voor communicatie via e-mail en / of chat. Deze opnames worden veilig bewaard en alleen geautoriseerde personen, binnen de grenzen van hun respectieve toeschrijvingen, hebben er toegang toe.

AAN WIE GEVEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS DOOR?

Wij delen uw Persoonsgegevens niet met derden buiten interne afdelingen en entiteiten van de TeslaPimp-groep die direct of indirect eigendom zijn van TeslaPimp en die naar behoren gemachtigd zijn om uw Persoonsgegevens te verwerken voor de specifieke doeleinden waarnaar wordt verwezen in Sectie 3.

Het is echter mogelijk dat we uw Persoonsgegevens doorgeven aan naar behoren geautoriseerde externe dienstverleners met wie we samenwerken, namelijk bepaalde gespecialiseerde dienstverleners voor de volgende specifieke doeleinden:

 • banktransacties (bv. banken, betalingsdienstaanbieders);
 • klantrelatiebeheer (bijv. callcenters);
 • dienst na verkoop (bv. expertisecentra);
 • Professionele adviseurs (bijv. verzekeraars, advocaten, auditors, auditors)
 • de levering van producten (bijv. vervoerders);
 • gegevenshosting (bijv. uw Persoonsgegevens)
 • informatief (bijv. het verzenden van de e-mail voor ordervalidatie); en
 • Klantervaring (bijv. het verzenden van tevredenheidsenquêtes om de klanttevredenheid over ons merk te meten, meningen over onze producten of diensten).

Voor dit laatste hebben TeslaPimp en zijn onderaannemers de mogelijkheid om per e-mail contact op te nemen met de Gebruiker om hem, zonder compensatie, uit te nodigen om een online beoordeling in te dienen met betrekking tot het rapport / de kwaliteit van het Product dat op de Site is gekocht of om hun TeslaPimp-klantervaring te delen.

TeslaPimp nodigt de Gebruiker uitdrukkelijk uit om de Algemene Gebruiksvoorwaarden (AGV) te lezen die integraal deel uitmaken van haar Beleid inzake de bescherming van Persoonsgegevens.

TeslaPimp informeert u dat gegevens over u kunnen worden verzonden naar landen buiten de Europese Unie als onderdeel van onze volgende activiteiten: IT-diensten (servers, cloud) die zich in de VS bevinden en een van onze klantenservice (callcenter) in Madagaskar. Wanneer we echter gebruik maken van internationale dienstverleners buiten de Europese Unie, die een regelgevingskader hebben met betrekking tot het niveau van gegevensbescherming dat minder sterk is dan de Europese Unie, worden alle nodige maatregelen genomen om de vertrouwelijkheid van uw Persoonsgegevens te waarborgen en te beschermen en de overdracht van Gegevens te beveiligen.

WAT ZIJN UW RECHTEN EN HOE KUNT U DEZE UITOEFENEN?

U hebt recht op informatie, evenals een recht op toegang, rectificatie, beperking, verzet, verwijdering, verwijdering en overdraagbaarheid van uw Persoonsgegevens, die u om legitieme redenen kunt uitoefenen, en onder voorbehoud van dwingende legitieme redenen die TeslaPimp kan rechtvaardigen om uw Persoonsgegevens te bewaren.

U hebt het recht om te verzoeken:

 • Toegang tot en rectificatie van uw Persoonsgegevens. Houd er rekening mee dat u uw persoonlijke gegevens op elk gewenst moment kunt bekijken en wijzigen in het gedeelte “Mijn account”.
 • Beperking van de verwerking van uw Persoonsgegevens. Het is belangrijk op te merken dat dit recht alleen van toepassing is als u een legitieme reden hebt om te beweren. Bijvoorbeeld: het betwisten van de juistheid van uw Gegevens, het verdedigen of uitoefenen van uw rechten voor de rechtbank.
 • Verwijdering van uw Persoonsgegevens. Houd er rekening mee dat het verwijderen van uw klantaccountgegevens zal resulteren in de verwijdering van uw gegevens en accounts van de TeslaPimp-sites in elk land.

Zodra uw account voor één klant is verwijderd, kunt u dit niet meer doen voor alle TeslaPimp-websites:

 • uw bestelgeschiedenis te bekijken;
 • uw facturen bekijken of downloaden;
 • uw terugbetalingen bekijken;
 • uw promotiecodes te gebruiken;
 • Maak een retour van een nieuw onderdeel, aanbetaling of garantie, profiterend van het retouretiket tegen een voorkeurstarief.
 • Om uw recht uit te oefenen om bezwaar te maken tegen verwerking die wordt gebruikt voor commerciële prospectiedoeleinden. Als u zich zorgen maakt over prospectie:
 • per e-mail kunt u zich afmelden voor nieuwsbrieven door te klikken op de hypertekstlink om u af te melden, aanwezig in elke commerciële communicatie;
 • telefoon, kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw telefoonnummer, door u gratis te registreren op de website van www.bloctel.fr.
 • Om uw recht op overdraagbaarheid uit te oefenen.
 • Intrekking van uw toestemming. Houd er rekening mee dat de intrekking van uw toestemming, die op elk moment mogelijk is, geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking die vóór de intrekking ervan is uitgevoerd.

U hebt ook het recht om specifieke en algemene postmortale richtlijnen te formuleren met betrekking tot de opslag, verwijdering en communicatie van uw gegevens.

Om uw rechten te kunnen uitoefenen, die u op elk moment kunt uitoefenen, moet uw verzoek tot uitoefening als volgt naar ons worden verzonden:

 • elektronisch aan privacy@TeslaPimp.com met vermelding van uw naam, voornaam en e-mail

Verzoeken die naar TeslaPimp worden verzonden, moeten uw persoonlijke gegevens bevatten die identiek zijn aan die welke zijn ingevoerd bij het aanmaken van uw klantaccount (naam, voornaam, e-mailadres). Een kopie van een identiteitsbewijs is verplicht voor verwerking, in geval van een verzoek dat per post en / of per e-mailadres anders dan het klantaccount wordt verzonden.

Wij sturen u een reactie binnen één (1) maand na de datum van ontvangst van uw verzoek. In sommige gevallen, in verband met de complexiteit van het verzoek of het aantal verzoeken, kan deze termijn met 2 maanden worden verlengd.

In geval van een klacht kunt u per e-mail contact opnemen met de DPO van TeslaPimp op dpo@TeslaPimp.com.

Als u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens niet in overeenstemming is met de geldende regelgeving, kunt u op elk moment een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (in Frankrijk, de CNIL).

DEFINITIE EN ROL VAN COOKIES

We gebruiken technologieën die algemeen bekend staan als cookies. Deze omvatten bijvoorbeeld HTTP-cookies; “fingerprinting” (berekening van een unieke identificatiecode van de machine op basis van elementen van de configuratie voor traceringsdoeleinden); Webbakens of andere id’s die bijvoorbeeld door software of besturingssysteem worden gegenereerd.

WAT IS EEN COOKIE?

Een cookie is een bestand dat wordt gedownload naar de computer, tablet of ander mobiel apparaat bij het bezoeken van een website. Dit bestand kan door de uitgever worden gelezen voor de duur van de geldigheidsduur. Ze maken het mogelijk om bepaalde functionaliteiten te gebruiken (authenticatie, gebruik van diensten zoals chat, …) en om de betrokken terminal te herkennen telkens wanneer deze toegang krijgt tot digitale inhoud die cookies van dezelfde uitgever bevat. Voor dit doel worden alleen de cookies zelf op uw apparaat geïdentificeerd. Uw Persoonsgegevens worden alleen geregistreerd wanneer u deze autoriseert of wanneer het voor u noodzakelijk is om toegang te krijgen tot de aangeboden diensten.

WELKE INFORMATIE WORDT VERZAMELD?

IP-adres, datum en tijd van verbinding, type apparaat, gebruikte browser, besturingssysteem, uw privacyvoorkeuren, bekeken pagina’s en producten.

WELKE SOORTEN COOKIES WORDEN OP DE SITE GEBRUIKT?

De TeslaPimp-site maakt gebruik van vier soorten cookies:

 • technische cookies;
 • cookies voor het meten van het publiek;
 • functionele cookies;
 • advertentiecookies.
1. Technische cookies

Onze Site maakt gebruik van zogenaamde technische cookies met als enig doel de goede werking van de Site te waarborgen en u de gevraagde diensten te leveren. Deze cookies, essentieel voor navigatie, het bestelproces en het gebruik van onze diensten, zijn niet onderworpen aan uw toestemming.

2. Publieksmeting en functionele cookies

Cookies worden ook geplaatst om ons in staat te stellen uw verbinding te beveiligen, uw navigatie te vergemakkelijken, het publiek van onze website te meten en de kwaliteit van onze diensten te verbeteren.

U kunt deze cookies op elk gewenst moment uitschakelen door uw browserinstellingen te gebruiken of door ze te weigeren bij het presenteren van de cookiebanner, maar uw ervaring op de site kan verslechteren.

3. Advertentiecookies
3.1 Gepersonaliseerde aanbiedingen van TeslaPimp

Als onderdeel van zijn promotionele acties heeft TeslaPimp een gepersonaliseerde couponaanbieding opgezet.

Zo analyseren we uw browsegeschiedenis (aankopen, bezochte pagina’s, bekeken producten, winkelmandje, enz.) om u een promotieaanbieding aan te bieden die is aangepast aan uw behoeften.

Deze aanbieding wordt gematerialiseerd door de weergave van een unieke pop-in specifiek voor uw geschiedenis die u informeert over de aanbieding waarvan u kunt profiteren (promotiecode, kortingen, enz.). Klik er gewoon op om ervan te genieten (het bedrag van de korting is automatisch van toepassing op uw winkelwagen).

U bent vrij om deze verwerking op elk moment te weigeren door de pop-in te sluiten.

3.2 Reclame en gepersonaliseerde aanbiedingen via derden

Om de klantervaring op haar Site te verbeteren, maakt TeslaPimp gebruik van technologieën en diensten van derden.

Deze cookies worden geplaatst wanneer u ze accepteert in de cookiebanner die verschijnt wanneer u onze Site bezoekt. U kunt uw toestemming op elk moment wijzigen door te klikken op de link “Mijn cookies beheren” onderaan de Site. (Zie hieronder – Mijn cookies beheren).

Deze cookies maken het mogelijk om informatie te verspreiden die is aangepast aan uw interesses op onze Site of buiten onze Site tijdens het surfen op internet. In het bijzonder worden ze gebruikt om advertenties te presenteren die het meest relevant zijn voor uw interesses, het aantal keren dat u een advertentie ziet te beperken en ons te helpen de effectiviteit van een advertentiecampagne te meten.

BEWAARTERMIJN VAN COOKIES

Cookies worden bewaard voor een maximale periode van dertien (13) maanden vanaf hun storting op uw terminal. Aan het einde van deze periode is uw toestemming opnieuw vereist en zal deze zich voordoen door de presentatie van de cookiebanner.

MIJN COOKIES BEHEREN

Als u wilt, kunt u de cookies die op uw computer zijn geïnstalleerd op elk gewenst moment toestaan, blokkeren of verwijderen.

Om dit te doen, kunt u uw cookievoorkeuren wijzigen door te klikken op de link “Mijn cookies beheren” onderaan de pagina van de Site.

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat de weigering of verwijdering van sommige van onze cookies tot gevolg kan hebben dat de toegang tot alle of een deel van de op onze Site aangeboden diensten wordt verminderd of verhinderdU kunt uw browsersoftware ook zo configureren dat cookies in uw terminal worden opgeslagen of, integendeel, dat zij worden afgewezen, hetzij systematisch, hetzij volgens hun emittent.

U kunt cookies ook uitschakelen, afhankelijk van hun doel

U kunt ook lijsten van verzet tegen het plaatsen van cookies maken via de uitschrijfplatforms van het NAI, de EDAA, de DAA.

Houd er rekening mee dat TeslaPimp niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor de inhoud van hypertekstlinks die verwijzen naar bronnen buiten de Site.

VERDACHTE E-MAIL? WAT IS PISHING?

Phishing is een frauduleuze techniek die door hackers wordt gebruikt om gevoelige, persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie (bankgegevens, identiteitsdiefstal, enz.) van internetgebruikers te achterhalen. Om dit te doen, reproduceren ze identiek het ontwerp van een site of de communicatie (e-mail) van een legitiem merk.

De meest voorkomende vorm blijft het verzenden van een e-mail die officieel lijkt en waarvan de inhoud het slachtoffer uitnodigt om op een link te klikken die doorverwijst naar een site die ook officieel lijkt om zijn vertrouwelijke informatie te communiceren.

HOE DOEN PHISHERS DAT?

Phishers sturen e-mails naar een zeer groot aantal internetgebruikers van wie de adressen illegaal zijn verzameld of automatisch zijn samengesteld door specifieke tools. Deze e-mails bevatten de officiële logo’s en typografieën van verschillende bedrijven zoals banken, e-commercesites of internetproviders en vragen de gebruiker om op een hypertekstlink in het bericht te klikken. De URL van de link in de e-mail is ook “verborgen” om authentiek te lijken.

Phishing-e-mails zijn meestal bedreigend voor hun slachtoffers of bevatten beloften of garanties.

Ze bevatten vaak spelfouten, syntaxisfouten of onjuiste informatie over de referenties van de klant.

Phishing-technieken worden echter verfijnd en gemoderniseerd. De modus operandi verandert niet, maar valse e-mails worden minder onbeleefd, vaker geschreven in het Frans en met minder fouten.

WAT TE DOEN ALS U EEN FRAUDULEUZE E-MAIL ONTVANGT?

Als het een e-mail is van een bedrijf waarvan u klant bent (TeslaPimp, bankorganisatie, Schatkist, EDF, enz.):

 • Pas op voor formulieren in een e-mail of op een website waarin om bankgegevens wordt gevraagd
 • neem bij twijfel contact op met de klantenservice van het bedrijf om te bepalen of zij de officiële afzender van het bericht zijn

HOE BESCHERM JE JEZELF TEGEN PHISHING?

Geef over het algemeen nooit uw inloggegevens.

Als u een e-mail ontvangt met een link naar een online formulier waarin u wordt gevraagd uw Persoonsgegevens in te voeren (e-mailadres, TeslaPimp-wachtwoord, bankgegevens, enz.), Betekent dit dat u een frauduleuze e-mail hebt ontvangen en dat u wordt geconfronteerd met een valse TeslaPimp-site.

TeslaPimpne zal u nooit vragen:

 • om uw bankgegevens per e-mail te verstrekken,
 • Het wachtwoord van uw account.

WAT ALS ONS BELEID VERANDERT?

TeslaPimp behoudt zich het recht voor om haar beleid inzake de bescherming van Persoonsgegevens op elk moment te wijzigen en zal de gewijzigde versie op haar Site publiceren.

Laatst bijgewerkt op 14 maart 2023