1 ARTIKLA – TARKOITUS

TeslaPimp, osakeyhtiö, jonka pääoma on 100 euroa, rekisteröity Strasbourgin kauppa- ja yhtiörekisteriin numerolla RCS 913 190 955 ja jonka rekisteröity toimipaikka sijaitsee osoitteessa:

8 place du Marché Neuf, 67000 Strasbourg, RANSKA

Kenen kauppanimi on: TeslaPimp

Jäljempänä ” Myyjä “,

Toisaalta

Ja luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, jolla on kelpoisuus tehdä sopimus ja joka haluaa ostaa yhden tai useamman tuotteen, jota markkinoidaan verkkosivustolla, johon pääsee URL-osoitteesta https://teslapimp.com/.

Lisäksi

Jäljempänä ” Asiakas “.

Jäljempänä yhdessä “osapuolet ” tai erikseen ”  osapuoli “.

Kuluttajalain L 113-3 §: n säännösten mukaisesti nämä yleiset myyntiehdot saatetaan asiakkaan tietoon tilausta tehtäessä. Kaikki tilaukset merkitsevät näiden yleisten myyntiehtojen täydellistä hyväksymistä, jotka ovat täysin täytäntöönpanokelpoisia asiakasta vastaan.

Nämä yleiset ehdot ovat saatavilla milloin tahansa TESLAPIMP-yhtiön verkkosivustolla seuraavassa osoitteessa: https://www.teslapimp.com/terms-of-service/.

Näissä yleisissä myyntiehdoissa kuvataan TeslaPimp-yhtiön verkkosivuston kautta tapahtuvan tuotteiden etämyynnin ehdot ja määritellään osapuolten velvollisuudet ja oikeudet tältä osin. Ne ovat olennainen osa Asiakkaan ja Myyjän välistä sopimusta.

Myyjä pidättää oikeuden muuttaa näitä ehtoja milloin tahansa julkaisemalla uuden version verkkosivuillaan. Asiakkaan ostoon sovellettavat yleiset ehdot ovat voimassa tilauksen maksupäivänä (tai ensimmäisessä maksussa, jos maksuja on useita). Yleisten ehtojen muutokset ovat täytäntöönpanokelpoisia verkkosivuston käyttäjiä vastaan siitä hetkestä lähtien, kun ne asetetaan verkkoon, eikä niitä voida soveltaa aiemmin tehtyihin liiketoimiin.

2 ARTIKLA –  TUOTTEIDEN OMINAISUUDET

TESLAPIMPin myymät tuotteet on lueteltu verkkosivustolla   https://www.teslapimp.com/ päivänä, jona asiakas kuulee sitä.

Jokaiselle tuotteelle tehdään tarkka kuvaus, jonka avulla asiakas voi tietää pääominaisuudet, mukaan lukien valokuvaus, hinta, mitat, tuotekapasiteetti ja käytettävissä olevat värit.

Tuotteen valinta ja ostaminen on yksinomaan asiakkaan vastuulla. Asiakkaan on tutustuttava kunkin tuotteen kuvaukseen tunteakseen ominaisuudet, olennaiset erityispiirteet ja toimitusajat.

Verkkosivustolla olevat valokuvat ja grafiikat tuotteista eivät ole sopimuksellisia, ja ne voivat sisältää minimaalisia eroja tuotteen ja kuvan välillä asiakkaan tietokoneen näytön väriresoluutiosta riippuen.

TESLAPIMP sitoutuu toimittamaan tuotteita, jotka täyttävät lakisääteiset ja lainsäädännölliset turvallisuus- ja terveysvaatimukset.

Kuluttajansuojalain L112-1 §:n mukaan kuluttajalle ilmoitetaan merkinnöillä, etiketeillä, esillepanolla tai muulla asianmukaisella menetelmällä hinnat ja erityiset myyntiehdot ennen myyntisopimuksen tekemistä.

Joka tapauksessa asiakkaan velan kokonaismäärä ilmoitetaan tilausvahvistussivulla. Tuotteen myyntihinta on tilauspäivänä voimassa oleva hinta, joka ei sisällä lisäksi laskutettuja toimituskuluja. Nämä mahdolliset kustannukset ilmoitetaan asiakkaalle myyntiprosessin aikana ja joka tapauksessa tilauksen vahvistamisen yhteydessä.

3 ARTIKLA – VERKKOSOPIMUKSEN TEKEMINEN

Asiakas voi tilata verkkosivustolta   https://www.teslapimp.com/ joka suoritetaan tilauksen yhteydessä.

Siviililain 1127-1 §:n säännösten mukaisesti asiakkaan on suoritettava useita vaiheita sopimuksen tekemiseksi sähköisesti tilauksen tekemiseksi.

Siten asiakkaalla on tietoa tuotteen olennaisista ominaisuuksista, tuotteen valinnasta ja tarvittaessa sen vaihtoehdoista.

Hän ilmoittaa olennaiset yhteystietonsa (henkilöllisyystodistus, sähköpostiosoite, osoite …); ja hyväksyy nämä yleiset myyntiehdot rastittamalla tätä tarkoitusta varten annetun ruudun.

Ennen vahvistuksen jatkamista Asiakkaalla on mahdollisuus tunnistaa tietojen syöttämisessä tehdyt virheet ja korjata ne tai peruuttaa tilauksensa.  Hänen vastuullaan on tarkistaa tilauksen oikeellisuus ja ilmoittaa ja / tai korjata virheet välittömästi.

Kun asiakas vahvistaa tilauksen, myyjä rekisteröi sen.  Tämän jälkeen noudatetaan tuotteiden maksu- ja maksuohjeita. Kaikki tilaukset otetaan huomioon vasta maksun hyväksymisen jälkeen.

Näiden vaiheiden jälkeen Asiakkaalle lähetetään sähköpostitse vahvistus siitä, että Myyjä on ottanut tilauksen huomioon, joka kuitenkin vahvistetaan ja käsitellään vain siihen liittyvän maksun perusteella.

Kun Myyjä on vahvistanut ja hyväksynyt tilauksen edellä kuvatuin ehdoin, sitä ei voi muuttaa tai peruuttaa, paitsi jos kyseessä on peruuttamisoikeuden tai ylivoimaisen esteen käyttäminen.

Jos myyjä ei ole vahvistanut tilausta, kumpikin osapuoli vapautetaan velvoitteistaan. Asiakkaan pankkitiliä ei veloiteta. Jos tilaus koskee useita tuotteita, vain sellaisten tuotteiden myyntiä, joiden tilausta Myyjä ei ole hyväksynyt, ei muodostu.

Jos vahvistusta ei vastaanoteta, asiakkaan on tarkistettava roskaposti ja hänen sähköpostiosoitteensa.

Sopimuksen tekemiseen ehdotettu kieli on ranskan kieli.

Myyjä sitoutuu kunnioittamaan saamiaan tilauksia käytettävissä olevien varastojen rajoissa.

Jos tuotetta ei ole saatavilla, asiakkaalle ilmoitetaan asiasta mahdollisimman pian ja hänellä on mahdollisuus peruuttaa tilauksensa ja saada hyvitys, kuitenkin siten, että ajoneuvokohtaisen ja / tai tilauksesta tehdyn tuotteen peruuttamisesta odotetaan vähennystä.

Jos varastosta on lopullinen pula, TESLAPIMP voi joko peruuttaa tilauksen ja palauttaa asiakkaalle hänen maksamansa summat tai korvata tuotteen, jota ei ole saatavilla, toisella, ominaisuuksiltaan samanlaisella ja vastaavalla tai paremmalla laadulla hinnalla, joka on sama tai pienempi.

Myyjä pidättää oikeuden kieltäytyä kenen tahansa asiakkaan tilauksesta, esimerkiksi minkä tahansa epätavallisen pyynnön vuoksi, joka on tehty vilpillisessä mielessä tai mistä tahansa laillisesta syystä, kuten aiemman tilauksen maksamatta jättämisestä kokonaan tai osittain tai jonka kanssa maksukiista olisi käynnissä.

Ammatilliset ja kaupalliset säännöt, joihin tarjouksen tekijä aikoo alistua, ovat saatavilla näiden yleisten ehtojen “GTC”-osiossa, joka on saatavilla Myyjän verkkosivuilla seuraavassa osoitteessa: https://www.teslapimp.com/terms-of-service/.

Tiedonannot, määräys, tilauksen yksityiskohdat sekä laskut arkistoidaan luotettavalla ja pysyvällä välineellä siten, että niistä saadaan siviililain 1360 §:n säännösten mukainen uskollinen ja pysyvä jäljennös. Nämä tiedot voidaan esittää todisteena sopimuksesta.

4 ARTIKLA – HINNAT

Tuotteet toimitetaan Myyjän vapaasti asettamilla hinnoilla, jotka näkyvät tuoteselosteessa.

Myyjä pidättää oikeuden muuttaa hintojaan milloin tahansa. Tilatut tuotteet laskutetaan tilauksen rekisteröintihetkellä voimassa olevien hintojen mukaan tuotteiden saatavuuden mukaan.

Tuoteselosteissa ilmoitetut hinnat ilmaistaan euroina, ja ne sisältävät kaikki verot, lukuun ottamatta toimituskuluja, jotka ovat asiakkaan vastuulla.

Tilausvahvistuksessa ilmoitettu kokonaishinta sisältää tuotteiden hinnan, käsittelykulut ja toimituskulut (pois lukien tullimaksut toimituksesta Ranskan ulkopuolelle). Myyjä laatii laskun ja antaa sen asiakkaalle tilattujen tuotteiden toimituksen yhteydessä.

Kaikki sovellettavan laillisen arvonlisäverokannan muutokset näkyvät automaattisesti tuotteiden hinnoissa täytäntöönpanoasetuksessa säädettynä päivänä.

Kaikkiin hintoihin liittyy ilmeisiä kirjoitusvirheitä.
DOM-TOMin, Sveitsin ja muiden EU:n ulkopuolisten maiden tuotteiden hinnat ilmoitetaan ilman veroja.

Verkkosivustolla tehdyt tilaukset https://www.teslapimp.com, jotka on tarkoitettu Ranskan pääkaupunkiseudun ulkopuolelle, ovat verovapaita ja niistä kannetaan veroja ja tulleja. Asiakas on velvollinen ottamaan selvää tilanteeseensa sovellettavista tullimaksuista ja mahdollisista kustannuksista tilauksen yhteydessä. Nämä tullimaksut ja kustannukset ovat yksinomaan asiakkaan vastuulla.

5 ARTIKLA – MAKSUEHDOT

Täysi maksu on suoritettava tilauksen yhteydessä. Maksettuja summia ei voida missään vaiheessa pitää talletuksina tai talletuksina.

Tilaus maksetaan:

– Luottokortilla

Asiakas ilmoittaa numeronsa korttinsa etupuolella, korttinsa viimeisen voimassaolopäivän, korttinsa takana olevan kryptogrammin (viimeiset 3 numeroa) ja kortinhaltijan nimen. Asiakkaan ilmoittama luottokortin numero on valtuutus yritykselle TESLAPIMP veloittaa hänen tililtään tilattujen tuotteiden summa. Verkkosivustolla tehdyt tapahtumat   https://www.teslapimp.com on suojattu yleisellä SSL (Secure Socket Layer) -salausjärjestelmällä. Asiakkaan pankkitiedot ovat vain pankin tiedossa yhteistyössä TeslaPimpin kanssa, eivätkä ne kulje sivuston verkkopalvelimen kautta: https://www.teslapimp.com.

Luottokortilla maksaminen on peruuttamatonta, paitsi jos korttia käytetään vilpillisesti. Tällöin asiakas voi pyytää maksun peruuttamista ja vastaavien summien palauttamista.

– Pankkisiirrolla.

Vasta siirron vastaanottamisen jälkeen tilaus on lopullinen ja myyjän käsittelemä. Maksun vastaanottamisen määräaika on pankeista riippuen 4–5 päivää.

 

6. tammikuuta 1978 annetun lain nro 78-17 Informatique et Libertés mukaan asiakkaalla on oikeus milloin tahansa käyttää, oikaista ja vastustaa kaikkia henkilötietojaan laatimalla kirjallinen pyyntö yritykselle FIA NET SA – Service Informatique et Libertés – Processing n ° 773061 ja n° 1080905 – 15, rue du Faubourg Montmartre, 75009 PARIISI.

6. ARTIKLA – TOIMITUSEHDOT

  1. a)    Toimitustavat

Asiakkaalle ilmoitetaan ja hän hyväksyy, että myyjä voi uskoa toimitustoiminnot valitsemilleen kolmansille osapuolille.

Tilatut tuotteet lähetetään asiakkaan tilauksen yhteydessä ilmoittamaan toimitusosoitteeseen edellyttäen, että ne sisältyvät myyntitarjouksessa määriteltyihin valtuutettuihin toimitusalueisiin. Tilauksen asianmukaiseksi suorittamiseksi asiakas sitoutuu toimittamaan totuudenmukaiset tunnistetietonsa.

Asiakkaan tilauksen yhteydessä antamat tiedot sitovat jälkimmäistä: jos vastaanottajan tietojen sanamuodossa on virhe, myyjää ei voida pitää vastuussa tuotteen toimittamisen mahdottomuudesta, toimituksen virheistä tai viivästyksistä eikä uudelleentoimituskustannuksista.

Jos meille on annettu väärä osoite ja jos meidän on jatkettava tilauksen uudelleenlähetystä uuteen osoitteeseen, asiakas vastaa uudelleenlähetyksen kustannuksista, laskutetaan ja erääntyy ennen uudelleenlähetystä.

  1. b)     Toimitusajat

TESLAPIMP sitoutuu tekemään parhaansa toimittaakseen tuotteet sivustolla ilmoitetun ajan kuluessa maksun  vastaanottamisesta; täsmennetään, että tämä määräaika ilmoitetaan ohjeellisena.

Jos tuotteita ei ole toimitettu kahdeksan (8) päivän kuluessa ohjeellisesta toimituspäivästä muusta syystä kuin ylivoimaisesta esteestä tai asiakkaan tosiasiasta, kauppa voidaan peruuttaa asiakkaan kirjallisesta pyynnöstä kuluttajalain L.216-2 §: ssä ja sitä seuraavissa artikloissa säädetyin ehdoin.

Asiakkaan maksamat summat palautetaan hänelle viimeistään neljäntoista (14) päivän kuluttua sopimuksen päättymisestä, ilman korvauksia tai pidätyksiä.

Riippumatta tuotteiden omistusoikeuden siirtymispäivästä, siihen liittyvien menetys- ja huononemisriskien siirto toteutuu vasta, kun asiakas ottaa tuotteet fyysisesti haltuunsa. Tuotteet kulkevat siis Myyjän riskillä ja vaaralla.

Toimituksen yhteydessä Myyjä velvoittaa Asiakkaan kirjaamaan toimitetun tuotteen kunnon ennen paketin vastaanottoilmoituksen allekirjoittamista. Jos hän havaitsee poikkeavuuksia, hänen on kieltäydyttävä toimittamasta tuotetta tai tehtävä käsinkirjoitettuja, tarkkoja ja päivättyjä varauksia. Jos vastaanottaja ei ole toimituksen aikana, tuote on noudettava rahdinkuljettajan ilmoittamasta osoitteesta ja yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti.

Jos tuotetta ei peruuteta kuljetusliikkeen asettamassa määräajassa, tuotteet palautetaan seuraavaan osoitteeseen:

TESLAPIMP
9 paikka Broglie 67000 Strasbourg, RANSKA

Jos palauttamattomat paketit, väärä osoite ja NPAI palautetaan, TESLAPIMP lähettää asiakkaalle sähköpostiviestin pakettien palauttamisen yhteydessä.

Ilman asiakkaan vastausta paketti katsotaan TESLAPIMPin omaisuudeksi 2 (kahden) kuukauden kuluessa paketin palauttamisesta.

  1. c) Kadonnut tai vahingoittunut  paketti:

Jos paketti toimitetaan selvästi ja näkyvästi vaurioituneena, asiakkaan on kieltäydyttävä siitä nauttiakseen rahdinkuljettajan tarjoamasta takuusta. Asiakkaan on myös ilmoitettava myyjälle 72 tunnin kuluessa, jotta hänelle valmistetaan uusi paketti, joka lähetetään sitten saatuaan vahingoittuneen paketin vastineeksi.

Samoin asiakkaan on kieltäydyttävä kaikista epätäydellisistä paketeista tai vahingoittuneista esineistä, lukuun ottamatta osittaista toimitusta (ilmoitettu sähköpostitse). Kauppalain L133-3 §:n mukaan kuljetettujen esineiden vastaanottaminen lakkaa vaatimasta rahdinkuljettajalta vahingonkorvausta tai osittaista katoamista, jos vastaanottaja ei ole kolmen päivän kuluessa, lukuun ottamatta yleisiä vapaapäiviä, tämän vastaanottamisen jälkeen ilmoittanut rahdinkuljettajalle kirjatulla kirjeellä perustellusta vastalauseestaan. Jos tätä muodollisuutta ei jatketa, asiakkaalle ei voida korvata.

Toimituksen yhteydessä vahingonkorvauksista ja sisällön katoamisesta on tehtävä vastaanottajan kirjalliset, täsmälliset, täydelliset, päivätyt ja allekirjoitetut varaukset.

Kun rahdinkuljettaja ilmoittaa paketin toimitetuksi (allekirjoitus rahdinkuljettajan lipukkeessa) ja postimies (valantehnyt edustaja) vahvistaa tämän toimituksen, TESLAPIMP ei voi ottaa huomioon vastaanottamatta jättämistä koskevaa vaatimusta.

Asiakkaan on tehtävä valitus rahdinkuljettajan lipukkeen allekirjoittajasta santarmilaitokselle, jotta hän voi pyytää vastatutkimus liikenteenharjoittajan kanssa toimittamalla tässä tapauksessa jäljennös valituksesta sekä ilmoitus toimituksen vastaanottajan kunniasta (jonka on oltava tilauksessa määritellyn mukainen). Se on lentoliikenteen harjoittajan ja santarmilaitoksen vastatutkimuksen tulos, joka päättää asian käsittelyn jatkamisesta.

Kun pakettisi lähetetään, sivusto www.teslapimp.com/ lähettää sinulle tilauksesi seurantanumeron, tämän sähköpostin vastaanottavan asiakkaan on seurattava pakettiaan ja ilmoitettava TESLAPIMPille kaikista toimituspoikkeamista 72 tunnin kuluessa maininnan “toimitettu paketti” ilmestymisestä kuljetusliikkeen verkkosivustolle. Tämän ajanjakson jälkeen vaatimusta ei voida ottaa huomioon.

TESLAPIMP muistuttaa, että rikoslain 441-7 artiklassa säädetään, että siitä voidaan määrätä yhden vuoden vankeusrangaistus ja 15 000 euron sakko: 

  • antaa todistus tai todistus, jossa todetaan olennaisesti virheelliset tosiasiat ;
  • Alun perin vilpittömän  todistuksen tai todistuksen väärentäminen;
  • Virheellisen tai väärennetyn todistuksen käyttäminen.

Rangaistukset korotetaan kolmeen vuoteen vankeutta ja 45 000 euron sakkoon, kun rikos on tehty valtion kassan tai muiden omaisuuden vahingoittamiseksi.

7 ARTIKLA – PERUUTTAMISOIKEUS

Asiakkaalla on voimassa olevien säännösten mukaisesti oikeus peruuttaa tilaus neljäntoista (14) päivän kuluessa tilauksen vastaanottamisesta perustelematta syitä tai maksamatta vaihto- tai hyvitysmaksua edellyttäen, että tuotteet palautetaan alkuperäisessä pakkauksessaan ja moitteettomassa kunnossa.

Jotta tätä peruuttamisaikaa voidaan noudattaa, asiakkaan on lähetettävä peruuttamisoikeuden käyttöä koskeva tiedonantonsa ennen peruuttamisajan päättymistä.

Palautukset on tehtävä alkuperäisessä kunnossaan ja täydellisinä (pakkaus, tarvikkeet, ohjeet jne.), jotta ne voidaan saattaa takaisin markkinoille uudessa kunnossa ostolaskun mukana.

Peruuttamisoikeutta voi käyttää ottamalla yhteyttä Yhtiöön seuraavasti, sähköpostitse seuraavaan osoitteeseen   contact@teslapimp.com ja täyttämällä seuraavan  lomakkeen: https://teslapimp.com/refund_returns/. Kaikki palautukset, jotka on tehty ilman etukäteen antamaamme suostumusta, hylätään.

Puutteellisina, vahingoittuneina, vahingoittuneina tai likaisina palautettuja tuotteita ei oteta takaisin.

Peruuttamisen yhteydessä palautettujen tuotteiden toimittamisesta aiheutuvat kustannukset ovat edelleen asiakkaan vastuulla. Saatuaan tuotteet vastineeksi hyvitys suoritetaan maksuvälineellä, jota asiakas käytti alkuperäiseen tapahtumaan, elleivät asiakas ja myyjä nimenomaisesti sovi muusta tavasta; Joka tapauksessa tästä hyvityksestä ei aiheudu asiakkaalle kustannuksia, lukuun ottamatta tilauksessa olevaa tuotetta.

Tuotteet on palautettava ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa viimeistään neljäntoista (14) päivän kuluessa peruuttamispäätöksen tiedoksiantamisesta seuraavaan  osoitteeseen:

TESLAPIMP
9 paikka Broglie 67000 Strasbourg, RANSKA

Asiakas ei voi hyödyntää edellä mainittua takuuta seuraavissa tapauksissa:

– Kuluttajan vaatimusten mukaisesti valmistettujen tai selvästi yksilöityjen, kuten ajoneuvokohtaisten tuotteiden (suodatus, vanne …) tilaaminen ja myynti

– Kilpailuihin tarkoitetut esineet ja elektroniset laitteet.

– Voiteluaineet, ampullit ja aerosolit.

– Tuotteet, joiden pakkaus on vahingoittunut, saavat alennuksen tuotteen arvosta ja laaditaan hyvityslasku.

 

Ostaja voi ilmoittaa halukkuutensa peruuttaa tilauksensa sähköpostitse ennen sen lähettämistä.

Peruuttamisoikeutta voi käyttää ottamalla yhteyttä Yhtiöön seuraavasti, sähköpostitse seuraavaan osoitteeseen   contact@teslapimp.com ja täyttämällä seuraavan  lomakkeen: https://teslapimp.com/refund_returns/.

Myyjä on velvollinen palauttamaan tilauksen koko summan ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä, kun se on saanut tiedon Asiakkaan peruuttamispäätöksestä.

 

8 ARTIKLA – VAKUUDET

Myyjän toimittamat tuotteet hyötyvät automaattisesti ja ilman lisämaksua peruuttamisoikeudesta riippumatta lain  määräysten mukaisesti:

– vaatimustenmukaisuustakuu tuotteille, jotka ovat ilmeisesti viallisia, vahingoittuneita tai vahingoittuneita tai jotka eivät vastaa tilausta ;

– Lakisääteinen takuu piileviltä virheiltä, jotka johtuvat materiaali-, suunnittelu- tai valmistusvirheestä, joka vaikuttaa toimitettuihin tuotteisiin ja tekee niistä käyttökelvottomia, alla mainituilla ehdoilla ja yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti.

Osana lakisääteistä sopimuksenmukaisuustakuuta Asiakkaalla on yhden vuoden määräaika tavaran toimittamisesta ryhtyä toimenpiteisiin Myyjää vastaan. Asiakas voi valita tilatun tuotteen korjaamisen tai vaihtamisen kuluttajansuojalain L 217-9 artiklassa säädettyjen kustannusehtojen mukaisesti.

Asiakas voi päättää panna täytäntöön takuun piilevien vikojen varalta siviililain 1641 §: n mukaisesti; tässä tapauksessa hän voi valita kaupan peruuttamisen tai myyntihinnan alentamisen siviililain  1644 §: n mukaisesti.

Oikeuksiensa toteuttamiseksi asiakkaan on ilmoitettava myyjälle tuotteiden vaatimustenvastaisuudesta tai piilevien vikojen havaitsemisesta edellä  mainituissa määräajoissa kirjallisella valituksella seuraavaan osoitteeseen:

TESLAPIMP
9 paikka Broglie 67000 Strasbourg, RANSKA

*Takuu vaihtelee valmistajan mukaan, lisätietoja saat teknikoistamme.

Takuun toteuttamiseksi asiakkaan on palautettava tuote alkuperäisessä pakkauksessa ja tilassa kaikkine mukana olevine asiakirjoineen omalla kustannuksellaan seuraavaan osoitteeseen liittämällä laskun alkuperäiskappale:

TESLAPIMP
9 paikka Broglie 67000 Strasbourg, RANSKA

Vastaanotettuaan vaatimustenvastaisen tuotteen myyjä palauttaa tuotteen hinnan asiakkaalle kaikista maksetuista summista ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään neljäntoista (14) päivän kuluessa päivästä, jona se on saanut tiedon asiakkaan peruuttamispäätöksestä; täsmennetään, että myyjällä on oikeus lykätä palautusta, kunnes tuotteet on palautettu tai kunnes kuluttaja on toimittanut todisteet näiden tavaroiden lähettämisestä, ja valittu päivämäärä on ensimmäinen näistä tosiseikoista.

Myyjä voi myös edellä mainitun hyvityksen sijasta palauttaa kustannuksellaan samanlaisella tuotteella alun perin tilatun tuotteen.

Myyjää ei voida pitää vastuussa seuraavissa  tapauksissa:

– tuotteiden toimitusmaan lainsäädännön noudattamatta jättäminen, joka asiakkaan on tarkistettava,

– Asiakkaan väärinkäytön, ammattikäyttöön, huolimattomuuteen tai huollon puutteeseen, kuten tuotteen normaaliin kulumiseen, onnettomuuteen tai ylivoimaiseen esteeseen.

 

9 ARTIKLA – TEOLLIS- JA TEKIJÄNOIKEUDET

Kaikki sivuston elementit   https://www.teslapimp.com/ ovat ja pysyvät Myyjän henkisenä ja yksinomaisena omaisuutena. Kenelläkään ei ole lupaa jäljentää, hyödyntää tai käyttää mihinkään tarkoitukseen, millään välineellä, edes osittain, sivuston elementtejä https://www.teslapimp.com/, visuaalinen tai teksti.

Kaikki tekstit, kommentit, kuvat ja valokuvat tuotteista, jotka on toistettu verkkosivustolla https://www.teslapimp.com/ ovat TESLAPIMPin yksinomaista omaisuutta ja tekijänoikeussuojan alaisia.

Kaikenlainen tuotteiden esittelysivujen tai sivuston muiden sivujen automaattinen jäljentäminen kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

Näin ollen teollis- ja tekijänoikeuslain säännösten mukaisesti vain tekstien, kommenttien ja kuvien käyttö yksityiseen käyttöön on sallittua.
Kaikki muu käyttö katsotaan väärennökseksi. TESLAPIMP pidättää oikeuden ryhtyä oikeustoimiin taatakseen oikeutensa kaikkia näitä määräyksiä rikkovia henkilöitä vastaan.

10 ARTIKLA – TIEDOT JA HENKILÖTIEDOT

6. tammikuuta 1978 annetun lain nro 78-17 Informatique et Libertés mukaan muistutetaan, että asiakkaalta pyydetyt henkilötiedot ovat välttämättömiä tilauksen tekemiseksi ja käsittelemiseksi. Nämä tiedot välitetään myyjille, jotta he voivat jatkaa sopimuksen täytäntöönpanoa ja tilausten lähettämistä. Niitä ei saa missään olosuhteissa käyttää muihin tarkoituksiin, paitsi asiakkaan nimenomaisella suostumuksella.

Riippuen valinnoista, joita asiakas tekee luodessaan tai käydessään asiakastilissään, asiakas voi saada tarjouksia TESLAPIMPilta, sen palveluntarjoajilta ja kumppaneilta.

Myyjä sitoutuu varmistamaan tilausten toteuttamista ja seurantaa varten säilyttämiensä henkilötietojen turvallisuuden.

TESLAPIMP-verkkosivuston kautta välitettyjen tietojen käsittely täyttää henkilötietojen suojaamista koskevat lakisääteiset vaatimukset, ja käytetty tietojärjestelmä varmistaa näiden tietojen optimaalisen suojauksen.

Asiakkaalla on voimassa olevien kansallisten ja eurooppalaisten säännösten mukaisesti oikeus pysyvään pääsyyn, muuttaa, oikaista ja vastustaa siirrettävyyttä ja käsittelyn rajoittamista kaikkiin henkilötietoihinsa laatimalla yritykselle postitse lähetetty pyyntö TESLAPIMP 9 paikka broglie 67000 strasbourg, RANSKA.

Asiakas voi milloin tahansa pyytää tekemiensä valintojen muuttamista joko verkkosivuston “oma tili ”  -osiossa.    https://www.teslapimp.com/ tai tekemällä pyynnön sähköpostitse osoitteeseen contact@teslapimp.com.

 

11 ARTIKLA – VASTUU

www.teslapimp.com sivustolla tarjottavat tuotteet ovat mukautuvia tuotteita eivätkä alkuperäisiä. Asiakkaan vastuulla on tarkistaa paikallisilta viranomaisilta mahdollisuudet tuoda maahan tai käyttää tuotteita tai palveluita, joita hän aikoo tilata. Kaikki esitetyt tuotteet ovat tuotteen valmistajan lisenssisopimuksen alaisia, jos sovellettavissa, eivätkä ne ole minkään tekijänoikeuspiratismin alaisia.

Myyjä pyrkii esittämään tuotteiden teknisissä tietolomakkeissa mahdollisimman hyvin tuotteiden olennaiset ominaisuudet. Tiedot ovat valmistajien antamia. Myyjä ei ole millään tavalla vastuussa välittämistään virheellisistä tiedoista. Esitetyt valokuvat ja tekstit, jotka on jäljennetty ja jotka havainnollistavat esiteltyjä tuotteita, eivät ole sopimusperusteisia. Näin ollen www.teslapimp.com ei sitoudu siihen, että missään näistä valokuvista tai teksteistä ei ole virheitä.

TESLAPIMP ei sitoudu varastopulan puuttumiseen tai sivustolla esiintyvien tuotteiden saatavuuteen. TESLAPIMP ei ole vastuussa ylivoimaisesta esteestä, häiriöstä tai täydellisestä tai osittaisesta lakosta, erityisesti postipalveluissa ja kuljetusvälineissä ja/tai viestintävälineissä, tulvassa tai tulipalossa.

TESLAPIMP ei ole vastuussa mistään epäsuorista vahingoista, jotka johtuvat nykyhetkestä, liiketappiosta, voiton menetyksestä, mahdollisuuksien menetyksestä, vahingoista tai kuluista.

 

12 ARTIKLA – ENNAKOIMATTOMUUS

Kumpikin osapuoli ilmoittaa nimenomaisesti luopuvansa siviililain 1195 §:n säännöksistä ja siinä säädetystä ennakoimattomuusjärjestelmästä ja sitoutuvansa vastaamaan velvoitteistaan, vaikka sopimustasapaino järkkyisi sopimuksen tekohetkellä ennalta arvaamattomien olosuhteiden vuoksi, vaikka niiden täytäntöönpano osoittautuisi kohtuuttoman raskaaksi, ja vastaamaan kaikista taloudellisista ja rahoituksellisista seurauksista.

 

13 ARTIKLA – ENNEN SOPIMUKSEN TEKOA ANNETTAVAT TIEDOT

13-1 . Asiakkaan hyväksyntä

Se, että luonnollinen (tai oikeushenkilö) tekee tilauksia “TESLAPIMP”   -verkkosivustolla , merkitsee näiden yleisten myyntiehtojen täydellistä noudattamista ja hyväksymistä, minkä asiakas nimenomaisesti tunnustaa, ja luopuu erityisesti käyttämästä kaikkia ristiriitaisia asiakirjoja, joita ei voida panna täytäntöön myyjää vastaan.

13-2 . Tunnistaminen

Yhteystietomme ovat seuraavat:

–  https://www.teslapimp.com/

TESLAPIMP
9 paikka Broglie 67000 Strasbourg, RANSKA

–  Osakepääoma: 100 €

–  RCS-numero :

–  ALV-numero

 

14 ARTIKLA – OSITTAINEN MITÄTTÖMYYS

Jos yksi tai useampi määräys katsotaan pätemättömäksi tai julistetaan sellaiseksi lain, asetuksen tai toimivaltaisen tuomioistuimen lopullisen päätöksen nojalla, muut määräykset säilyttävät kaiken voimansa ja soveltamisalansa.

 

15 ARTIKLA – SOVELLETTAVA LAKI JA TOIMIVALTAINEN LAINKÄYTTÖALUE

Näihin yleisiin myyntiehtoihin sovelletaan Ranskan lakia.

Kaikki riidat ratkaistaan suoraan asiakkaan ja myyjän välillä, tarvittaessa käyttämällä viestityökalua, joka on heidän käytettävissään “TESLAPIMP”-verkkosivustolla  .

Asiakkaalla on siten mahdollisuus ilmoittaa myyjälle “TESLAPIMP” -verkkosivustolla   varatulla henkilökohtaisella tilallaan kaikista valituksista, jotka koskevat erityisesti tuotteen vastaanottamatta jättämistä, tilauksen vastaisuutta tai vahingoittuneen tuotteen vastaanottamista.

Asiakas ja Myyjä tekevät parhaansa päästäkseen riitaan sovinnolliseen ratkaisuun. Tapauksesta riippuen ilmoitettu kiista johtaa joko tilatun tuotteen palauttamiseen tai hyvitykseen näissä yleisissä ehdoissa määritettyjen ehtojen mukaisesti.

Asiakkaalle ilmoitetaan, että hän voi joka tapauksessa turvautua perinteiseen sovitteluun, erityisesti Commission de la médiation de la consommationin (C. consom. art. L 612-1) tai olemassa olevien alakohtaisten sovitteluelinten kanssa ja joiden viitetiedot ovat sivustolla Internet TESLAPIMP tai mikä tahansa vaihtoehtoinen riidanratkaisumenetelmä (esim. sovittelu) riitatilanteessa.

Sovitteluun sovellettavien sääntöjen mukaisesti kaikki kuluttajariidat on välitettävä etukäteen edellä mainitun menettelyn kautta (ennakkovalitus suoraan myyjälle “TESLAPIMP”-verkkosivustolla  ) ennen sovittelupyyntöä.

 

LISÄYS 1

LAKISÄÄTEISIÄ TAKEITA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET

 

Kuluttajansuojalain L217-4 §

Kuluttajansuojalain L217-5 §

Kuluttajansuojalain L217-12 §

 Kuluttajansuojalain L217-16 §

Siviililain 1641 §

Siviililain 1648 §:n 1 momentti